Miljøkommunikasjon som forandringskraft

Miljøkommunikasjon handler blant annet om
å skape dialog mellom mennesker. Kommunikasjonen krever både fornuft og følelser.
Hvem sier hva til hvem i hvilken kanal, og med hvilken effekt?

Les mer

Miljøledelse og kommunikasjon

Miljøledelse handler mye om forankring. Et viktig verktøy er kommunikasjon. Miljøkom jobber innenfor miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Les mer

Dialog som verktøy

Miljøkom er en grønn tenke-handletank
som jobber med kommunikasjon og formidling
i feltet mellom miljø,
fag, forskning, plan og ulike definerte målgrupper.

Les mer

AKTUELT

Hør påskepodden – en filosofisk samtale om klimautfordringene

I denne episoden møter vi  filosofene Bente Holm Svenbalrud og Anne H. Myklebust. Vi ser på klimautfordringene og -løsningene med et filosofisk blikk. Hva handler klimautfordringene egentlig om? Hvorfor er det viktig å snakke om verdier og ansvar når vi belyser et så alvorlig tema som klimautfordringene er?

 

Bilde: Bente Holm Svenbalrud, Mona Nilsen og Anne H. Myklebust

Bente og Anne opplever at klimadebatten er for kompleks, og at det er vanskelig å forholde seg til faglige begreper og termer. Dette kan hindre engasjement blant folk. Begge mener det er en gjensidig avhengighet mellom vår klode og vi mennesker. Det handler både om moral, etikk og ansvar.

Ta deg tid til denne undringssamtalen. God fornøyelse!

 

 

Les mer

Klimapod: Hør Hans Petter Kildal, Kinect, snakke om fornybar revolusjon

I denne episoden møter vi Hans Petter Kildal, director Sustainability & origination at Kinect Energy Group. Hans Petter er opptatt av fornybar energi, og han snakker engasjert om det han kaller den fornybare revolusjonen. Hans Petter gir også en god forklaring på hva «grønn strøm» er.

Mona Nilsen og Hans Petter Kildal

Hans Petter mener ellers at Norge bør ta et ansvar i arbeidet med klimautfordringene siden vi er en olje- og gass nasjon. Han mener også at det globale samfunnet er i det grønne skiftet.  Norge bør derfor gå fra ord til handling innenfor det grønne skiftet. Hvis ikke kan Norge bli et «Kodak moment»; filmrullen. Hans Petter sin oppfordring er at vi alle bør bruke vår forbrukermakt når vi handler – still krav om miljømerking og klimaregnskap! Vær også bevisst når du velger arbeidsplass.

God fornøyelse!

 

 

 

Les mer

Grønn nudging – kurs i Stavanger 20.april 2017

Nudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett! Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få ansatte, kunder og innbyggere til å ta valg som er gode for miljøet. Torsdag 20.april holder Miljøkom kurs i grønn nudging på oppdrag for Stiftelsen Miljøfyrtårn i Stavanger.

 

Et nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt sett støter man på nudging i matbutikkene og på søppelsorteringen. Andre eksempler på nudging er at skjemaer for strømavtaler har ferdig avkryssede ruter for miljøvennlige valg, at kopimaskiner og printere er forhåndsinnstilt på dobbelsidig kopiering og utskrift, og at økologiske varer blir tydelig eksponert i butikken.

Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om atferd og nudging og hvordan dette kan brukes i praksis.

Miljøfyrtårngrønn nudging stavanger invitasjon

Les mer

Klimafestivalen i Østfold ble markert med filosoficafé

Det var en «første gang» for mange under gårsdagens Klimafestival $112-arrangement på Glenghuset i Sarpsborg. Klima Østfold og Østfoldforskning arrangerte for første gang filosoficafé. Filosof Bente Holm Svenbalrud hadde aldri før ledet en filosofisk samtale om klimautfordringene. Paneldeltakerne, som alle har ulike offisielle roller, hadde neppe før blitt utfordret til å fortelle så åpent om egne, personlige refleksjoner på en scene før. Resultatet ble en annerledes og spennende samtale om verdier, etikk og ansvar, med en dose åpenhet om dårlige klima-samvittigheter.

Rammen for kvelden var Holm Svenbalruds kriterier for «den gode samtalen», og hennes betraktninger om hvor vår individuelle frihet og ansvar slutter, og avhengigheten av felleskapets løsninger begynner. Så ble ordet gitt til paneldeltakerne som fortalte om hvor deres verdier kommer fra, siden skulle de stille hverandre spørsmål og føre samtalen videre.

Praten handlet en del om personlig motivasjon, verdier og ansvar, men dreide også over i hvorvidt dilemmaene i norsk og global klimapolitikk kommer tydelig nok frem i den norske offentlighet og debatt. Er klimapolitikken og -debatten for snill? Vi snakker for eksempel mye om viktigheten av klimautfordringene, men har samtidig en olje- og gassavhengig økonomi. Næringslivet vil ta lederrollen i omstillingen til lavutslippssamfunnet fremfor politikken ble det fremsatt fra næringslivsaktør, med henvisning både til Trumps Amerika og norske politikere. Det trengs en kombinasjon av tilrettelegging og reguleringer for at næringslivet kan omstilles og igjen tilby borgerne gode klimavalg, ble det kontret fra en rekke andre.

Takket være stor åpenhet fra samtaledeltakerne ble det også rom for noen humoristiske øyeblikk om overflatiske after-work-bukse-bekymringer, suget etter flere sykler på tross av at man allerede eier seks, og dårlig samvittighet for overhodet å eksistere på planeten.

cafe

Samtaledeltakerne som ble med på denne annerledes kvelden var Hans Petter Kildal fra Kinect Energy Group, Ann-Kristin Ytreberg fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, Helge Normann Ramsdal fra Høgskolen i Østfold, Aina Stensgård og Erik Svanes fra Østfoldforskning, Frode Hvattum fra RUTER, Kari Bunes fra Emballasjeforeningen, Lasse Jalling fra KS, Anne Beth Skrede fra LO og Tage Pettersen fra Klima Østfold. Idéen til arrangementet hadde Mona Nilsen fra Miljøkom/Østfoldforskning.

Les mer

FILOSOSOFICAFÉ: KLIMAUTFORDRINGENE – ÅRNÆR’E SÆ? 24/1-17

Tirsdag 24.januar 2017 kl. 19 på Glenghuset i Sarpsborg arrangerer Klima Østfold og Østfoldforskning filosofikafé. Arrangementet er en del av Klimafestivalen 2017. Vi ser på klimautfordringene og -løsningene med et filosofisk blikk og har derfor invitert filosof Bente Holm Svenbalrud til samtale med egne forskere fra Østfoldforskning og spennende gjester fra LO, KS, Emballasjeforeningen, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Høgskolen i Østfold, RUTER og Kinect Energy Group.

klimafestivalen

Vertskap er Mona Nilsen, Østfoldforskning/Miljøkom og Tage Pettersen, Ordfører i Moss og leder for Klima Østfold. Pettersen vil også delta i panelet.

Les mer

Klimapod: Hør Ole Jørgen Hanssen, Aina Stensgård, Østfoldforskning, og Anne Marie Schrøder, Matvett, snakke om jul, matsvinn og matvett

I Klimapods juleepisode møter vi gjestene Ole Jørgen Hanssen og Aina Stensgård fra Østfoldforskning, og Anne Marie Schrøder fra Matvett. Julen betyr ofte overflod og ikke minst gjelder det på matfronten. Østfoldforskning har beregnet at nærmere 400.000 tonn mat som kunne vært spist – eller omtrent 25 prosent av alt som produseres og omsettes i Norge, går rett i søppelbøtta. Hvordan kan vi kaste mindre mat, ikke minst i julehøytiden?

Jule-episode

Fra venstre: Mona Nilsen, Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning, og Anne Marie Schrøder, Matvett

Østfoldforskning forteller hva mat og matsvinn har med klimautfordringene å gjøre, og hvorfor det er viktig å redusere matsvinn. Anne Marie Schrøder fra Matvett.no sier at restemiddager er en fin måte å spare både penger og miljø på. I tillegg smaker restemiddager godt, sier hun. En ryddeomgang i kjøleskapet er et godt råd før julen setter inn. Anne Marie deler også forbrukertips om hvordan vi kan bidra til mindre matsvinn både hjemme og utenfor hjemmet. Gode oppskrifter på bruk av restemat finner du forresten på http://www.matvett.no

God fornøyelse! Ha en riktig god advent og jul. Og husk – spis opp maten din !

 

 

Les mer

Hør Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen, snakke om klima og emballasje

Kari Bunes er direktør i Emballasjeforeningen i Oslo, og har tidligere jobbet i emballasjeindustrien og databransjen. 

Kari er opptatt av emballasjens funksjon i hele verdikjeden. Med det menes for eksempel fra maten produseres, transporteres til butikken, vi kjøper varen og frakter den hjem. Hun er svært opptatt av koblingen mellom emballasje og matsvinn. God fornøyelse!

Kari Bunes og Mona Nilsen

Les mer

Hør Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, i novemberpoden

Ann-Kristin Ytreberg er daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hun har lang erfaring og bred kompetanse i merkevarebygging, produktutvikling, markedsføring og ledelse i privat næringsliv.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn

Som daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, er Ann-Kristin opptatt av ting vi alle kan gjøre i hverdagen. For virksomheter skal Miljøfyrtårn oppleves konkret og relevant. Hun mener også at de små valgene vi alle kan gjøre utgjør en forskjell. Både Paris-avtalen, og den bevisste ungdommen gir håp, sier Ann-Kristin. God fornøyelse!

Les mer

Episode 13: Hør Harald Martens Holm, Storebrand, i oktoberpodden

Harald Martens Holm er siviløkonom og jobber som kommunikasjonssjef for bærekraft i Storebrand.

Harald Holm Martins

Harald er opptatt av forbrukermakt og sparing. Han oppfordrer oss til å bruke forbrukermakten til å stille spørsmålet – hvor går pensjonssparingen min? Harald mener også at vi bør stille krav til selskapene – er bærekraft integrert i kjernevirksomheten? Vi har alle mulighet til å påvirke og bruke vår forbrukermakt, også innenfor forsikring og pensjon, sier Harald.

Les mer

Episode 12: Hør seniorforsker Andreas Brekke, Østfoldforskning, i sommerpodden

Andreas Brekke er seniorforsker i Østfoldforskning. Han har også jobbet i det private næringsliv.

andreas

Andreas mener at Norge har mange fortrinn for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn. Han mener også at det er viktig å dyrke fram gode hoder med kunnskap om fornybare energikilder. Andreas anbefaler oss om å la bilen stå når vi skal på jobb, og heller velge å sykle eller gå. Da får hodet være med på reisen. Vi ønsker alle lyttere en god sommer!

Les mer