Miljøkommunikasjon som forandringskraft

Miljøkommunikasjon handler blant annet om
å skape dialog mellom mennesker. Kommunikasjonen krever både fornuft og følelser.
Hvem sier hva til hvem i hvilken kanal, og med hvilken effekt?

Les mer

Miljøledelse og kommunikasjon

Miljøledelse handler mye om forankring. Et viktig verktøy er kommunikasjon. Miljøkom jobber innenfor miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Les mer

Dialog som verktøy

Miljøkom er en grønn tenke-handletank
som jobber med kommunikasjon og formidling
i feltet mellom miljø,
fag, forskning, plan og ulike definerte målgrupper.

Les mer

AKTUELT

Hør Guro Nereng, koordinator for nettverket Klima Østfold, snakke engasjert om lokalt klimaarbeid

I denne episoden snakker vi med Guro Nereng  som har jobbet med klimautfordringene mange år. Guro er stolt av å være koordinator for det velfungerende kommune-nettverket Klima Østfold, og hun er også stolt over hvor gode de er til å søke offentlige midler for å kunne gjennomføre ulike tiltak som kommer alle kommunene til gode.

Mona Nilsen og Guro Nereng

Guro mener at ingen ikke kan ta ansvar, og at Paris-avtalen forplikter. Hvis ikke Norge tar ansvar, hvem skal gjøre det da?  Hun understreker at Paris-avtalen og ambisjonene i denne, vil prege Østfold-kommunenes arbeid med rullering av sine lokale klima- og energiplaner. Guro er ellers svært opptatt av at den lokale klimastatistikken må forbedres. I dag er SSB-tallene allerede 2 år gamle når de publiseres, og det betyr at det kan være vanskelig å måle effekten av tiltak. Hun mener ellers at alle kan gjøre litt. Vi kan fly mindre, fokusere på energisparing i hjemmet vårt, velge noe annet enn bil til jobb en gang i uka, vurdere tog som alternativ på jobbreiser – disse handlingene teller. Prøv elsykkel – det er ille bra, avslutter Guro engasjert.

 

Les mer

Levende miljø- og klimakommunikasjon – noe for deg?

Kommune-Norge har dyktige fagfolk innenfor lokalt miljø- og klimaarbeid. Involvering og medvirkning er viktige elementer i dette arbeidet. For det handler om å få folk med på en endring. Disse folka kan både være lederen din, kollegaer, politikere eller innbyggerne. Vi kan bistå deg med å gjøre formidlingen mer tilgjengelig, visuell og attraktiv for deling i blant annet sosiale medier. Eller kanskje opplever du at det hadde vært nyttig for din kommune å holde en intern workshop innenfor miljø- og klimakommunikasjon for å bygge opp formidlingskompetanse? Har du tenkt at en podcast kan nå nye målgrupper? Eller hva med nudging som metode for å påvirke atferd?

 

Mona Nilsen holder både foredrag, workshops og kurs innenfor miljø- og klimakommunikasjon. Mona samarbeider ofte med sin svenske kollega Mats Lønngren. Ingen oppdrag er for store eller for små.

Les mer

Kurs i grønn nudging på arbeidsplassen -gjør miljøvennlige valg enklere!

Nudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett. Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få ansatte, kunder og innbyggere til å ta valg som er gode for miljøet.

En nudge er et lite ”dytt” eller ”puff” i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt sett støter man på nudging på motorveiene, i matbutikkene og på søppelsorteringen. Her anvendes små virkemidler i ønske om å fremme en bestemt atferd.

Det holdes kurs i Oslo 7.november og i Trondheim 21.november.

Kurset holdes av Mona Nilsen, Miljøkom og Mats Lønngren, MiKom. Begge har høy kompetanse og bred erfaring med bærekraftig kommunikasjon, miljø- og klimakommunikasjon og nudging.

Mer om kurset grønn nudging

Kursbetingelser

Påmelding

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mona Nilsen – mona@miljokom.no eller telefon 950 17 343

 

 

 

Les mer

Hør Synnøve Rubach, seniorforsker i Østfoldforskning, snakke om klima og bærekraftig innovasjon

I denne episoden snakker vi med Synnøve Rubach som har jobbet med bærekraftig innovasjon i mange år. Synnøve er stolt av å jobbe i et solid kompetansemiljø som Østfoldforskning, og hun er også stolt over at det er i Østfold.

Mona Nilsen og Synnøve Rubach

 

Synnøve mener vi bør ta de vanskelige samtalene om hvordan vi lever i dag, og at vi bør engasjere oss i hverandre siden vi kun har denne ene kloden. Til tross for at arbeidet med klima for tiden ser mørkt ut internasjonalt, så merker hun at det skjer mye positivt. Hun kjenner derfor på et håp for framtiden fordi hun møter mange engasjerte mennesker i sitt arbeid.  Synnøve ser også egne barn som er engasjerte. Vi har alle et ansvar.  Nå må vi våkne opp og få mer forskning på de store utfordringene i samfunnet, som klima, avslutter Synnøve.

Les mer

Hør Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, snakke om avfall og gjenvinning

I denne episoden snakker vi med Nancy Strand som har jobbet med miljøspørsmål hele livet. Nå er hun administrerende direktør i Avfall Norge. Nancy er opptatt av sirkulær økonomi, og hun mener at avfall er ressurser på avveie.

Mona Nilsen og Nancy Strand

Nancy mener vi bør fortelle de gode historiene om avfall og gjenbruk. Visste du at for eksempel syltetøyglass kan få et nytt liv som deler i asfalten på veien utenfor huset ditt? Hun er også opptatt av standardisering innenfor kildesortering. Forbrukerne skal kunne kjenne igjen ordningene uansett hvilken kommune de bor i. Som Nancy sier – det er nå ting skjer innenfor miljø og klima, og det handler om hvordan vi løser utfordringene. Det som gir Nancy håp for framtiden er møtene med unge og engasjerte studenter som virkelig vil gjøre en endring.

God fornøyelse!

 

 

Les mer

Hør påskepodden – en filosofisk samtale om klimautfordringene

I denne episoden møter vi  filosofene Bente Holm Svenbalrud og Anne H. Myklebust. Vi ser på klimautfordringene og -løsningene med et filosofisk blikk. Hva handler klimautfordringene egentlig om? Hvorfor er det viktig å snakke om verdier og ansvar når vi belyser et så alvorlig tema som klimautfordringene er?

 

Bilde: Bente Holm Svenbalrud, Mona Nilsen og Anne H. Myklebust

Bente og Anne opplever at klimadebatten er for kompleks, og at det er vanskelig å forholde seg til faglige begreper og termer. Dette kan hindre engasjement blant folk. Begge mener det er en gjensidig avhengighet mellom vår klode og vi mennesker. Det handler både om moral, etikk og ansvar.

Ta deg tid til denne undringssamtalen. God fornøyelse!

 

 

Les mer

Klimapod: Hør Hans Petter Kildal, Kinect, snakke om fornybar revolusjon

I denne episoden møter vi Hans Petter Kildal, director Sustainability & origination at Kinect Energy Group. Hans Petter er opptatt av fornybar energi, og han snakker engasjert om det han kaller den fornybare revolusjonen. Hans Petter gir også en god forklaring på hva «grønn strøm» er.

Mona Nilsen og Hans Petter Kildal

Hans Petter mener ellers at Norge bør ta et ansvar i arbeidet med klimautfordringene siden vi er en olje- og gass nasjon. Han mener også at det globale samfunnet er i det grønne skiftet.  Norge bør derfor gå fra ord til handling innenfor det grønne skiftet. Hvis ikke kan Norge bli et «Kodak moment»; filmrullen. Hans Petter sin oppfordring er at vi alle bør bruke vår forbrukermakt når vi handler – still krav om miljømerking og klimaregnskap! Vær også bevisst når du velger arbeidsplass.

God fornøyelse!

 

 

 

Les mer

Grønn nudging – kurs i Stavanger 20.april 2017

Nudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett! Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få ansatte, kunder og innbyggere til å ta valg som er gode for miljøet. Torsdag 20.april holder Miljøkom kurs i grønn nudging på oppdrag for Stiftelsen Miljøfyrtårn i Stavanger.

 

Et nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt sett støter man på nudging i matbutikkene og på søppelsorteringen. Andre eksempler på nudging er at skjemaer for strømavtaler har ferdig avkryssede ruter for miljøvennlige valg, at kopimaskiner og printere er forhåndsinnstilt på dobbelsidig kopiering og utskrift, og at økologiske varer blir tydelig eksponert i butikken.

Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om atferd og nudging og hvordan dette kan brukes i praksis.

Miljøfyrtårngrønn nudging stavanger invitasjon

Les mer

Klimafestivalen i Østfold ble markert med filosoficafé

Det var en «første gang» for mange under gårsdagens Klimafestival $112-arrangement på Glenghuset i Sarpsborg. Klima Østfold og Østfoldforskning arrangerte for første gang filosoficafé. Filosof Bente Holm Svenbalrud hadde aldri før ledet en filosofisk samtale om klimautfordringene. Paneldeltakerne, som alle har ulike offisielle roller, hadde neppe før blitt utfordret til å fortelle så åpent om egne, personlige refleksjoner på en scene før. Resultatet ble en annerledes og spennende samtale om verdier, etikk og ansvar, med en dose åpenhet om dårlige klima-samvittigheter.

Rammen for kvelden var Holm Svenbalruds kriterier for «den gode samtalen», og hennes betraktninger om hvor vår individuelle frihet og ansvar slutter, og avhengigheten av felleskapets løsninger begynner. Så ble ordet gitt til paneldeltakerne som fortalte om hvor deres verdier kommer fra, siden skulle de stille hverandre spørsmål og føre samtalen videre.

Praten handlet en del om personlig motivasjon, verdier og ansvar, men dreide også over i hvorvidt dilemmaene i norsk og global klimapolitikk kommer tydelig nok frem i den norske offentlighet og debatt. Er klimapolitikken og -debatten for snill? Vi snakker for eksempel mye om viktigheten av klimautfordringene, men har samtidig en olje- og gassavhengig økonomi. Næringslivet vil ta lederrollen i omstillingen til lavutslippssamfunnet fremfor politikken ble det fremsatt fra næringslivsaktør, med henvisning både til Trumps Amerika og norske politikere. Det trengs en kombinasjon av tilrettelegging og reguleringer for at næringslivet kan omstilles og igjen tilby borgerne gode klimavalg, ble det kontret fra en rekke andre.

Takket være stor åpenhet fra samtaledeltakerne ble det også rom for noen humoristiske øyeblikk om overflatiske after-work-bukse-bekymringer, suget etter flere sykler på tross av at man allerede eier seks, og dårlig samvittighet for overhodet å eksistere på planeten.

cafe

Samtaledeltakerne som ble med på denne annerledes kvelden var Hans Petter Kildal fra Kinect Energy Group, Ann-Kristin Ytreberg fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, Helge Normann Ramsdal fra Høgskolen i Østfold, Aina Stensgård og Erik Svanes fra Østfoldforskning, Frode Hvattum fra RUTER, Kari Bunes fra Emballasjeforeningen, Lasse Jalling fra KS, Anne Beth Skrede fra LO og Tage Pettersen fra Klima Østfold. Idéen til arrangementet hadde Mona Nilsen fra Miljøkom/Østfoldforskning.

Les mer

FILOSOSOFICAFÉ: KLIMAUTFORDRINGENE – ÅRNÆR’E SÆ? 24/1-17

Tirsdag 24.januar 2017 kl. 19 på Glenghuset i Sarpsborg arrangerer Klima Østfold og Østfoldforskning filosofikafé. Arrangementet er en del av Klimafestivalen 2017. Vi ser på klimautfordringene og -løsningene med et filosofisk blikk og har derfor invitert filosof Bente Holm Svenbalrud til samtale med egne forskere fra Østfoldforskning og spennende gjester fra LO, KS, Emballasjeforeningen, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Høgskolen i Østfold, RUTER og Kinect Energy Group.

klimafestivalen

Vertskap er Mona Nilsen, Østfoldforskning/Miljøkom og Tage Pettersen, Ordfører i Moss og leder for Klima Østfold. Pettersen vil også delta i panelet.

Les mer