Category Archives: Klimapod

Episode 11: Hør Idar Kreutzer, adm.direktør i Finans Norge, i ukens Klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 11: Hør Idar Kreutzer, adm.direktør i Finans Norge, i ukens Klimapod
/

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge som er hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge. Idar var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Han er med i regjeringens ekspertutvalg om grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd . I dialog med programleder Mona Nilsen kan du høre Idar med stort engasjement dele sine tanker

Read More

Episode 10: Hør Frode Hvattum, Ruter, i ukens Klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 10: Hør Frode Hvattum, Ruter, i ukens Klimapod
/

Frode Hvattum er strategisjef i Ruter og har blant annet ansvaret for prosjektet Fossilfri 2020 som skal sikre bare fornybar energi til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Han sitter videre i styret til WWF og har lang erfaring innen bærekraftighet, sirkulær økonomi og smarte byer fra hans tid som leder for Sustainability Services i Accenture Norden.

Read More

Episode 9: Hør Lasse Jalling, KS, i ukens Klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 9: Hør Lasse Jalling, KS, i ukens Klimapod
/

Lasse Jalling er avd.dir for interessepolitikk, samferdsel, plan og miljø i KS som er kommunesektorens organisasjon. Lasse har jobbet i KS i flere omganger, han har vært direktør for Idebanken, og han har vært konsulent i det private næringsliv. I dialog med vertene Mona Nilsen og Jessica Cederberg Womar kan du høre Lasse snakke om KS sitt

Read More

Episode 8: Hør Dag O.Hessen i ukens Klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 8: Hør Dag O.Hessen i ukens Klimapod
/

Dag O. Hessen er en av landets fremste biologer, internasjonalt anerkjent, og etter over 25 år som professor ved Universitetet i Oslo kjent som en slags riksbiolog, blant annet for sin medvirkning som ekspert i NRKs populærvitenskapelige underholdningsprogram «Big Bang» Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i

Read More

Episode 7: Hør Thomas Mørck, Norsk Gjenvinning, i ukens Klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 7: Hør Thomas Mørck, Norsk Gjenvinning, i ukens Klimapod
/

Thomas Mørck er sjef for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning. Han har bakgrunn fra finansbransjen, hvor han jobbet med forretningsutvikling og eiendomsinvesteringer. For Norsk Gjenvinning er avfall råvarer på avveie. De jobber kontinuerlig med å etablere systemer for å gjenvinne avfall som ikke gjenvinnes i dag, finne nye løsninger for dette avfallet. F.eks hvordan man kan bruke avfallet som en innsatsfaktor

Read More

Episode 6: Hør Toril Hofshagen, Norsk Vann, i ukens klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 6: Hør Toril Hofshagen, Norsk Vann, i ukens klimapod
/

Toril Hofshagen er adm.dir. i interesseforeningen Norsk Vann for vannbransjen. Hun er utdannet sivilingeniør og har jobbet i Norsk Vann siden 2001.  Tidligere har Toril jobbet i blant annet daværende Statens forurensningstilsyn, nå Miljødirektoratet,  og Folkehelseinstituttet. I dialog med programleder Mona Nilsen kan du høre Toril med stort engasjement dele sine tanker om hvordan hun ser klimautfordringene påvirker

Read More

Episode 5: Hør Jens Frølich Holte i ukens Klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 5: Hør Jens Frølich Holte i ukens Klimapod
/

Jens Frølich Holte er siviløkonom og politisk rådgiver (H) for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet. Han var også politisk rådgiver for tidligere statsråd Tine Sundtoft i samme departement.   I dialog med programleder Mona Nilsen kan du høre Jens med stort engasjement dele sine tanker om hvordan han  ser klimautfordringene påvirker Norge, hvordan han som politisk rådgiver

Read More

Episode 4: Hør Anne Beth Skrede i ukens klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 4: Hør Anne Beth Skrede i ukens klimapod
/

Anne Beth Skrede er rådgiver og ansvarlig for LO sitt miljø- og bærekraftsarbeid. Hun har tidligere jobbet i WWF Norge, og hun har vært fisker. I dialog med vertene Mona Nilsen og Jessica Cederberg Womar kan du høre Anne Beth med stort engasjement dele sine tanker om hvordan hun ser klimautfordringene påvirker Norge, hvordan hun arbeider med klima

Read More

Episode 3: Hør Ivar Prestbakmo i ukens Klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 3: Hør Ivar Prestbakmo i ukens Klimapod
/

Ivar Prestbakmo er en politiker fra Senterpartiet, og han er i dag fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylke. Før det var han ordfører i Salangen kommune. Ivar er gift, har to barn, og han har vokst opp på gård. I dialog med vertene Mona Nilsen og Jessica Cederberg Womar kan du høre Ivar med

Read More

Episode 2: Hør Vibeke Hammer Madsen i ukens Klimapod

Klimapod
Klimapod
Episode 2: Hør Vibeke Hammer Madsen i ukens Klimapod
/

Vibeke Hammer Madsen har vært administrerende direktør i VIRKE siden 2002. Vibeke kom til Virke  i 2002 fra PA Consulting Group. Før dette var Vibeke direktør i Statoil Marketing med ansvar for BusPAiness Support, samt ansvarlig for en rekke omstillingsprosjekter. Vibeke var før dette organisasjons- og personalsjef i KS. Hun har tidligere hatt flere styreverv i  tillegg til en rekke andre verv. Vibeke er

Read More