Episode 10: Hør Frode Hvattum, Ruter, i ukens Klimapod

Frode Hvattum er strategisjef i Ruter og har blant annet ansvaret for prosjektet Fossilfri 2020 som skal sikre bare fornybar energi til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Han sitter videre i styret til WWF og har lang erfaring innen bærekraftighet, sirkulær økonomi og smarte byer fra hans tid som leder for Sustainability Services i Accenture Norden.

FrodeHvattum

I dialog med programleder Mona Nilsen kan du høre Frode med stort engasjement dele sine tanker om hvordan han ser klimautfordringene påvirker Norge, og hva han tenker om delingsøkonomi, innovasjon og teknologi. Hør også hva Frode håper skal hende i den nærmeste framtid når det gjelder klimautfordringene. Frode mener at Paris-avtalen gir håp, og håpet er det viktigste vi har. Han mener ellers at det er viktig å tenke smart og dele mer. God fornøyelse!

Klimapod
Klimapod
Episode 10: Hør Frode Hvattum, Ruter, i ukens Klimapod
/