Episode 11: Hør Idar Kreutzer, adm.direktør i Finans Norge, i ukens Klimapod

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge som er hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge. Idar var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Han er med i regjeringens ekspertutvalg om grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd .

Idar Kreutzer

I dialog med programleder Mona Nilsen kan du høre Idar med stort engasjement dele sine tanker om hvordan han ser klimautfordringene påvirker Norge, og hva han tenker om klimarisiki og planlegging for framtiden. Idar deler også entusiastisk hvor mye bra Norge har gjort innenfor bærekraftsrapportering, og hvor tidlig ute vi var. Hør også hva Idar håper skal hende i den nærmeste framtid når det gjelder klimautfordringene. Idar mener at de unge gir håp, og at unge mennesker er engasjerte og kunnskapsrike. God fornøyelse!

Klimapod
Klimapod
Episode 11: Hør Idar Kreutzer, adm.direktør i Finans Norge, i ukens Klimapod
/