Episode 3: Hør Ivar Prestbakmo i ukens Klimapod

Ivar Prestbakmo er en politiker fra Senterpartiet, og han er i dag fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylke. Før det var han ordfører i Salangen kommune. Ivar er gift, har to barn, og han har vokst opp på gård.

Ivar Prestbakmo

I dialog med vertene Mona Nilsen og Jessica Cederberg Womar kan du høre Ivar med stort engasjement dele sine tanker om hvordan han ser klimautfordringene påvirker Norge, hvordan han som regional politiker arbeider med klima, og hva han håper skal hende i den nærmeste framtid når det gjelder klimautfordringene. God fornøyelse!

Klimapod
Klimapod
Episode 3: Hør Ivar Prestbakmo i ukens Klimapod
/

Leave A Reply