Episode 6: Hør Toril Hofshagen, Norsk Vann, i ukens klimapod

Toril Hofshagen er adm.dir. i interesseforeningen Norsk Vann for vannbransjen. Hun er utdannet sivilingeniør og har jobbet i Norsk Vann siden 2001.  Tidligere har Toril jobbet i blant annet daværende Statens forurensningstilsyn, nå Miljødirektoratet,  og Folkehelseinstituttet.

Episode 6

I dialog med programleder Mona Nilsen kan du høre Toril med stort engasjement dele sine tanker om hvordan hun ser klimautfordringene påvirker Norge, og hvor viktig det er å planlegge for klimatilpasning. Torild blir alltid bekymret når det meldes ekstremnedbør. Hvorfor kan du høre i ukens episode. Hør også hva hun håper skal hende i den nærmeste framtid når det gjelder klimautfordringene. God fornøyelse!

Klimapod
Klimapod
Episode 6: Hør Toril Hofshagen, Norsk Vann, i ukens klimapod
/