Grønn nudging – kurs i Stavanger 20.april 2017

Nudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett! Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få ansatte, kunder og innbyggere til å ta valg som er gode for miljøet. Torsdag 20.april holder Miljøkom kurs i grønn nudging på oppdrag for Stiftelsen Miljøfyrtårn i Stavanger.

 

Et nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt sett støter man på nudging i matbutikkene og på søppelsorteringen. Andre eksempler på nudging er at skjemaer for strømavtaler har ferdig avkryssede ruter for miljøvennlige valg, at kopimaskiner og printere er forhåndsinnstilt på dobbelsidig kopiering og utskrift, og at økologiske varer blir tydelig eksponert i butikken.

Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om atferd og nudging og hvordan dette kan brukes i praksis.

Miljøfyrtårngrønn nudging stavanger invitasjon