Hør Guro Nereng, koordinator for nettverket Klima Østfold, snakke engasjert om lokalt klimaarbeid

I denne episoden snakker vi med Guro Nereng  som har jobbet med klimautfordringene mange år. Guro er stolt av å være koordinator for det velfungerende kommune-nettverket Klima Østfold, og hun er også stolt over hvor gode de er til å søke offentlige midler for å kunne gjennomføre ulike tiltak som kommer alle kommunene til gode.

Mona Nilsen og Guro Nereng

Guro mener at ingen ikke kan ta ansvar, og at Paris-avtalen forplikter. Hvis ikke Norge tar ansvar, hvem skal gjøre det da?  Hun understreker at Paris-avtalen og ambisjonene i denne, vil prege Østfold-kommunenes arbeid med rullering av sine lokale klima- og energiplaner. Guro er ellers svært opptatt av at den lokale klimastatistikken må forbedres. I dag er SSB-tallene allerede 2 år gamle når de publiseres, og det betyr at det kan være vanskelig å måle effekten av tiltak. Hun mener ellers at alle kan gjøre litt. Vi kan fly mindre, fokusere på energisparing i hjemmet vårt, velge noe annet enn bil til jobb en gang i uka, vurdere tog som alternativ på jobbreiser – disse handlingene teller. Prøv elsykkel – det er ille bra, avslutter Guro engasjert.

 

Klimapod
Klimapod
Hør Guro Nereng, koordinator for nettverket Klima Østfold, snakke engasjert om lokalt klimaarbeid
/