Klimapod

Klimapod er en podkast serie som handler om formidling av klimaforskning. Prosjektet var støttet av Forskningsrådets program KLIMAFORSK i 2016, men fra 2017 er podcastene uten finansiering.  Klimapoddene skal gi tid til samtale, forklaringer og belyse ulike muligheter. Målet er å spre klimaforskningen og kunnskap på en ny og innovativ måte til målgrupper som ikke jobber med klimaspørsmål til daglig. Prosjektet ledes av Miljøkom v/Mona Nilsen. Faglig rådgiver er seniorforsker Andreas Brekke, Østfoldforskning.

RSS feed for å abonnere på Klimapod i din avspiller :
www.miljokom.no/feed/podcast