Kurs i grønn nudging på arbeidsplassen -gjør miljøvennlige valg enklere!

Nudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett. Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få ansatte, kunder og innbyggere til å ta valg som er gode for miljøet.

En nudge er et lite ”dytt” eller ”puff” i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt sett støter man på nudging på motorveiene, i matbutikkene og på søppelsorteringen. Her anvendes små virkemidler i ønske om å fremme en bestemt atferd.

Det holdes kurs i Oslo 7.november og i Trondheim 21.november.

Kurset holdes av Mona Nilsen, Miljøkom og Mats Lønngren, MiKom. Begge har høy kompetanse og bred erfaring med bærekraftig kommunikasjon, miljø- og klimakommunikasjon og nudging.

Mer om kurset grønn nudging

Kursbetingelser

Påmelding

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mona Nilsen – mona@miljokom.no eller telefon 950 17 343