Miljøledelse

Miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn 

MFlogo2008

Miljøledelse handler om å kartlegge og identifisere de mest kritiske miljøpåvirkningene av egen drift, og jobbe systematisk for å redusere belastningen på det ytre miljø. Miljøkom har kompetanse til å lede bedrifter og virksomheter gjennom prosessen mot å bli et Miljøfyrtårn. Vi kan bistå:

som konsulent

som sertifisør

som konsulent og sertifisør etter hovedkontormodellen

i forbindelse med re-sertifisering

 

Miljøkom har lang og bred erfaring, og som konsulent og sertifisør har vi ledet prosesser etter de aller fleste gjeldene bransjekrav.

Hovedkontormodellen er en forholdsvis ny sertifiseringsmodell som du kan lese mer om her. Miljøkom både leder og deltar i sertifiseringsprosessen i flere store norske kommuner.

Etter tre år skal bedriften/virksomheten re-sertifiseres, og en re-sertifisering er like omfattende som en sertifisering. Miljøkom har erfaring i å lede re-sertifiseringsprosesser for kommuner, kjøpesentre og enkeltbedrifter. I prosessen med re-sertifisering vurderes bedriften på resultater, rutiner, miljømål og tiltak gjennom de tre siste årene. Vår erfaring tilsier at mange sliter med å forankre bedriftens miljøsatsning internt. Den som er miljøansvarlig, blir ofte «alene» med oppgavene. Miljøkom har erfaring i å lede re-sertifiseringsprosesser for kommuner, kjøpesenter og enkeltbedrifter. Vi tilbyr ulike opplegg tilpasset ulike behov, men man kommer sjelden utenom temaene:

  • forankring og inspirasjon
  • Miljøfyrtårnportalen
  • hvordan måle og sette realistiske miljømål

Kommunikasjon er et avgjørende kriterium for at arbeidet med Miljøfyrtårn skal fungere, og det bidrar til å sikre en solid intern forankring. Kommunikasjon og forankring er kjerneverdier Miljøkom alltid jobber med, og som vi også vektlegger i alle Miljøfyrtårnprosesser.

Vi skreddersyr et opplegg tilpasset bedriftens størrelse, utfordringer og muligheter.

 

 

Leave A Reply