Tag Archives: nudging

Nudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett. Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få ansatte, kunder og innbyggere til å ta valg som er gode for miljøet.

En nudge er et lite ”dytt” eller ”puff” i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt sett støter man på nudging på motorveiene, i matbutikkene og på søppelsorteringen. Her anvendes små virkemidler i ønske om å fremme en bestemt atferd.

Det holdes kurs i Oslo 7.november og i Trondheim 21.november.

Kurset holdes av Mona Nilsen, Miljøkom og Mats Lønngren, MiKom. Begge har høy kompetanse og bred erfaring med bærekraftig kommunikasjon, miljø- og klimakommunikasjon og nudging.

Mer om kurset grønn nudging

Kursbetingelser

Påmelding

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mona Nilsen – mona@miljokom.no eller telefon 950 17 343

 

 

 

Dytt kunder og innbyggere i miljøvennlig retning – Vi tilbyr kurs i nudging

Kurs i nudgingNudging handler om å gjøre det enklere å ta mer miljøvennlige valg. Det skal være lett å gjøre rett! Gjennom et spennende kurs undersøker vi hvordan vi kan bruke nudging for å få forbrukere, innbyggere, og ansatte til å ta valg som er gode for miljøet. Vi tilpasser kurset kurset til målgruppen. 

Les mer om kurset

Påmelding sendes på e-post til Mona Nilsen: mona@miljokom.no

 

 

 

Miljø- og klimakommunikasjon

Forside

Inspirasjonshefte i miljøkommunikasjon

Miljøkom kan hjelpe til med å kommunisere miljø- og klimabudskapet til omverdenen. En plan for riktig og effektiv miljøkommunikasjon er avgjørende for forankring, troverdighet og omdømme.

Miljøkom tilbyr tjenester innen miljø- og klimakommunikasjon, forskningsformidling, strategisk kommunikasjonsrådgivning, idédrodling og konseptutvikling, utredninger, identifisering av kommunikasjonstiltak i klimaplaner, intern kommunikasjon og forankring, kampanjer i sosiale medier, digitale miljøfortellinger m.m. Vi jobber også med kommunikasjon som verktøy for medvirkning i planarbeid.

Inspirasjonshefte i miljøkommunikasjon

Klimakommunikasjon i kommunene

Vil du vite mer om hva klimakommunikasjon er? Ta deg tid til å bla gjennom KliKK- håndboka: håndbok i klimakommunikasjon. Den bygger blant annet på  erfaringer fra norske kommuner og eksempler fra programmet Livskraftige kommuner. I grove trekk tar KliKK-håndboka for seg:

  • utfordringene knyttet til arbeidet med klima og energi i kommunene
  • de mange mulighetene Internett gir oss
  • hva klimakommunikasjon betyr, og hvordan det kan brukes
  • viktigheten av å fortelle de positive historiene
  • og sist, men ikke minst: hva du kan gjøre for å få en klima- og energiplan som kommuniserer

Håndbok i klimakommunikasjon kan lastes ned her.

 

Medvirkning i planlegging – kommunikasjonstrategi

Medvirkning handler om at enkeltpersoner og grupper har rett til å kunne delta i og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Medvirkning er en grunnleggende forutsetning for lokaldemokrati. Miljøkom kan bistå med å utforme og gjennomføre en god medvirkningsprosess i planarbeidet. Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for medvirkning i planlegging kan lastes ned her.

medvirkning